Aktiv istället för passiv i väntans tider

Fredag morgon och jag skall strax iväg på dagens första möte här uppe i Luleå som idag säkert tillhör de varmaste platserna i landet med endast minus tio grader. Innan jag mig ut i ”värmen” tänker jag delge dig några tankar jag fått under veckan som gått.

Under veckan har jag haft ett antal samtal med företrädare för olika delar av den svenska industrin. Bilden som framkommer är att mycket just nu handlar om ”väntans tider” i bemärkelsen många nu avvaktar vad som händer under första kvartalet. Jag ser en stor risk att denna väntan blir en tid av enbart avvaktan d v s passivitet, samtidigt som jag förstår svårigheterna att agera om framtidsutsikterna är osäkra. Oavsett osäkerheten är jag övertygad att de företag som har tillräckligt med mod att vara aktiva både på kostnads- och intäktssidan blir de som kommer att lyckas bäst under 2013, ja inte bara i år utan även under 2014/2015. Det är när konkurrenterna ”sover” det gäller att agera med full kraft!

Med dessa rader vill jag önska dig en riktigt trevlig helg här ifrån Luleå


Gert Ohlin

Sverige ändrar skepnad vid Arlanda

Torsdag kväll och jag har precis checkat in här på mitt favorithotell i Luleå (Artic Hotel) efter den långa bilresan upp från Stockholm. Resan gick alldeles utmärkt och både väder och väglag var med tanke på årstiden det bästa tänkbara.

Under resan upp hit till Luleå idag med bilen konstaterade jag att Sverige verkligen ändrar skepnad totalt när man passerat Arlanda, åtminstone när det gäller trafiken. Upp till Arlanda ända nerifrån Skåne är trafiken nästan alltid väldigt tät och ibland även ganska hetsig. Men så snart man passerat avfarten till Arlanda noterar man helt plötsligt ett helt annat trafikklimat. Bortsett från trafiken genom städerna Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå så åker man mestadels helt för sig själv, vilket är både en underlig och en skön känsla.

Nej, nu måste jag sträcka ut mig på sängen en stund för att vila efter den långa resan.

Ha en trevlig torsdagskväll önskar


Gert Ohlin

Hur ofta viktigare än vad när vi talar förändringsarbete

Onsdag kväll och jag skall strax krypa till kojs här uppe på mitt hotell på Arlanda. I natt gäller det att samla kraft inför morgondagens 100 mila resa upp till Luleå för att lämna tillbaka min lånebil i utbyte mot min nya Audi. Innan jag kastar mig i bingen blir först några ord här på bloggen.

Bakom mig har jag två mycket intressanta dagar nere i Bohuslän och på vägen upp hit funderade jag mycket på det här ”hur” och ”vad” i samband med förändringsarbete. Inte för att jag inte tidigare känt till det, men det blev så klart för mig nu i veckan hur oerhört viktigt ”huret” är. Oavsett om förändringen i sig kan vara hur riktig och motiverad som helst, avgörs framgången nästan alltid av på vilket sätt som förändringen blir genomförd, d v s ”huret” har en helt avgörande betydelse.

Nej, nu måste jag ge mig själv chansen till lite vila för att inte riskera trafiksäkerheten på E4:an norrut mot Norrbottens huvudstad Luleå.

God natt önskas från Arlanda


Gert Ohlin

Omtanke och prestationsinriktning går visst ihop

Tisdag lunch och jag har lyckats att sno åt mig några minuter för lite bloggvård.

Häromdagen hade jag ett intressant samtal med vårt forskarteam inom Top Performance som berättade om analysen av en våra mest framgångsrika idrottsföreningar. En av de viktigaste slutsatserna som kom fram angående framgångskriterierna för denna förening var kombinationen av omtanke och prestationsinriktning. Omtanke i bemärkelsen att kulturen i föreningen är starkt präglad av omtanken om varandra i kombination med ett mycket starkt fokus på att vinna och bli bäst. Jag är övertygad att kombinationen av omtanke och prestationsinriktning är ett verkligt vinnarkoncept.Önskar dig med dessa korta rader en fortsatt trevlig arbetsvecka!


Gert Ohlin

Top Performance blir publikt inom kort

Måndag eftermiddag och jag skall strax bege mig hemåt igen efter ett besök nere i Skåne där solen strålat från en klarblå vinterhimmel hela dagen. Hade det inte varit för temperaturen, några få minusgrader, och snålblåsten så hade vårkänslorna säkert inte gått att hålla tillbaka.

Den här veckan blir det mycket Top Performance för min del på så vis att jag kommer att arbeta hårt för att få sponsorer till detta spännande projekt. Senast fredag hoppas jag att Top Performance blir publikt på allvar genom att vi då släpper hemsidan – www.topperformance.se

Önskar dig med dessa korta rader en trevlig vecka!


Gert Ohlin

Till minne av Professor emeritus Göran Ekvall

Tidigare i veckan fick jag beskedet att Professor emeritus Göran Ekvall, 82 år gammal, avlidit. Göran Ekvall arbetade under ett antal år som vår vetenskaplige rådgivare, men jag minns honom särskilt för hans avgörande medverkan under utvecklingsarbetet och valideringen av våra Prestationsanalyser.

Jag minns Göran Ekvall som en osedvanligt ödmjuk, varm och positiv person. Jag har fortfarande mycket färskt i minnet all den fantastiskt fina feedback och stöd jag fick under arbetet med boken ”Rätt förutsättningar på jobbet?”. Jag kan också fortfarande idag känna det antiklimax jag upplevde under mitt första möte med Göran. Jag erkänner villigt att jag inför detta möte kände en stark anspänning inte minst beroende på min stora respekt för Görans imponerande vetenskapliga gärning vida känd över stora delar av världen. Det gick inte många minuter under detta första möte förrän Görans ödmjukhet, mänskliga värme och humor tog tag i mig på ett sådant sätt att jag totalt släppte allt jag hade förberett mig på. Istället för ett formellt och strikt vetenskapligt inriktat samtal blev vårt första samtal ett sådant man har goda vänner emellan. Jag minns med värme både detta första samtal och alla de många fina och inspirerande samtal och arbetsmöten vi sedan hade under åren.

Utan Göran Ekvalls bidrag hade Sustainable Performance verksamhet och min egen erfarenhet idag varit mycket fattigare. Trots hans stora bidrag under utvecklingsarbetet av våra Prestationsanalyser och vårt Kreativitetsindex minns jag Göran Ekvall främst för hans värme och ödmjukhet. En fantastiskt fin människa och inspiratör har gått bort, hans minne lever dock vidare på många sätt.

Tack Göran för allt du delade med dig av!

Gert Ohlin

Delat ansvar för den svåra trafikolyckan i Skåne

Torsdag förmiddag och jag har fått en liten stund över innan mitt nästa möte här uppe i Bergslagen. Denna paus tänker jag bruka till att skriva av mig några tankar kring den hemska olyckan tidigare i veckan utanför Helsingborg.

Igår hörde jag på radion att polisen nu försöker att utreda eventuella brott i samband med olyckan, hur detta skall vara möjligt står utanför min kompetens att bedöma. Oavsett tycker jag det både är bra och nödvändigt att en sådan utredning kommer till stånd. Samtidigt som detta är sagt menar jag att ansvaret för olyckan vilar mycket tungt på dels Trafikverket och dels på de förare som inte hade tillräckligt med avstånd till det framförvarande fordonet. Oavsett väglaget måste varje trafikant se till att ha tillräckligt med avstånd för undvika att köra in i framförvarande, rådet det blixthalka som det tydligen gjorde vid olycksplatsen måste självfallet avståndet till framförvarande vara mycket stort. Jag utgår tyvärr ifrån att alldeles för många fordon låg alldeles för nära varandra och när så någon längre fram fick sladd var olyckan på grund av detta ofrånkomlig. Jag som kör ca 10 000 mil om året vet tyvärr alltför väl hur illa beställt det är med avstånden mellan trafikanter idag, inte minst lastbilarna ligger ofta ”kloss i kloss” med varandra vilket är rena rama idiotin. Jag retar mig även på de trafikanter som ibland ligger alldeles för nära min egen bil, ofta ligger dessa dårar på vägen endast fem till tio meter bakom innan de småningom vågar sig på en omkörning. Skulle jag behöva bromsa så vet jag att den bakomvarande skulle vara chanslös vilket betyder att jag riskerar att skadas allvarligt. Skulle jag få önska så skulle trafikpolisen vara ute betydligt oftare och kontrollera avståndet mellan fordonen liksom att fartkamerorna även skulle dokumentera avstånden mellan fordonen.

Så i min värld vilar ett stort ansvar för olyckan på dem som legat för nära framförvarande men inte bara på dem utan på Trafikverkets bristfälliga halkbekämpning. Även på Trafikverket borde man känna till att särskilt broar över vattendrag är särskilt känsla för halka. Med den väderlek som rådde vid olyckstillfället är det enligt min uppfattning oförlåtligt att man inte kraftfullt halkbekämpat den aktuella broöverfarten. Var det nu för kallt för att vägsalt skulle hjälpa borde man naturligtvis ha använt sig av grus, som man inte minst uppe i Norrbotten ofta använder. Hade den aktuella broöverfarten varit ordentligt halkbekämpad hade olyckan sannolikt aldrig inträffat. Gör polisen sitt arbete borde de ansvariga inom Trafikverket också ställas till svars i domstol för vållande till kroppskada och annans död enligt min bestämda uppfattning, inte minst med tanke på all den skatt som vi som biltrafikanter årligen betalar till staten.

Ha nu en fortsatt trevlig torsdag önskar

Gert Ohlin

Jag arbetar varje dag med hållbar prestationsutveckling

Onsdag lunch och jag har lyckats få en stund över här i Stenungsund för min dagliga bloggvård. Idag liksom i princip alla dagar arbetar jag med hållbar prestationsutveckling d v s ge råd till och tillhandahålla verktyg för att öka och förbättra enskildas (chefer och/eller medarbetare) och verksamheters prestationer. Det är som du säkert förstått genom alla mina tidigare inlägg har jag ett fantastiskt stimulerande arbete som jag aldrig kan bli trött på.

Idag på förmiddagen har jag bakom mig ett antal mycket intressanta samtal kring hur detta kan gå till på det företag jag befinner mig idag. Jag slutar aldrig att imponeras av det engagemang som ofta finns hos den enskilda medarbetaren när det blir tal om att förbättra både egna prestationen såväl som hela verksamhetens prestation.

Med dessa ord vill jag önska dig en eftermiddag full av bra prestationer.

Gert Ohlin

Dagen efter Idrottsgalan

Tisdag tidig kväll och jag har precis kommit fram hit till Stenungsbaden Yacht Club efter en halkig och snöig resa uppifrån huvudstaden. På vägen hit har jag haft gott om tid att reflektera över gårdagskvällens trevliga gala på Ericsson Globe Arena.

Rubriken på dagens lilla inlägg får du inte tolka fel eftersom jag inte alls har några ”dagen efter besvär”. Eftersom en lång och förväntad besvärlig bilresan låg framför mig idag så blev det en lugn men mycket trevlig afton för min del. Mina reflektioner har istället handlat om våra många fantastiska idrottsutövare och deras fokus på resultat. Ingen utav dem som var nominerade till priserna igår har fått något gratis, förutom talang ligger det oerhört mycket träning och fokus bakom deras imponerande framgångar. Vårt Top Performance projekt syftar till att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är när det gäller en idrottsförenings framgångar och vilka utav dessa som kan appliceras på arbetslivet. Gårdagskvällen var i detta sammanhang mycket inspirerande som du säkert förstår.

Önskar dig en trevlig tisdagskväll här ifrån Stenungsund

Gert Ohlin

Top Performance hör hemma på Idrottsgalan

Måndag eftermiddag och jag precis checkat in på hotellet precis i anslutning till Globen här uppe i Stockholm. Om några timmar kommer jag att vara med när Idrottsgalan drar igång, I år är det fjärde året som har nöjet att få vara med på detta stora event. Precis som tidigare år kommer jag inte heller i år att få något pris, däremot hoppas jag verkligen att jag får många tillfällen att berätta om vårt forskningsprojekt Top Performance. Är det någonstans detta projekt hör hemma så är det verkligen här på Idrottsgalan där den svenska idrottseliten samlas.

Ser du någon i svart kostym med röd slips och med grå och nästan vit kalufs som vinkar så det är det med största sannolikhet mig du ser.

Vi hörs i morgon från Bohuslän

Gert Ohlin

Tänk vad solljuset betyder

Fredag kväll och jag har precis kommit hem efter dagens utflykt och uppdrag nere i Köpenhamn. När jag tidigare i eftermiddag gick ut till min bil där nere i Köpenhamn flödade solen och helt plötsligt fick jag en känsla av våren trots att termometern i bilen bara visade på 2 plusgrader.

Under resan hem funderade jag mycket på solen och ljusets betydelse för det allmänna välbefinnandet. Varje sommar då jag är nere i Italien mår jag alltid alldeles fantastiskt bra, säkert är det så att solen och ljuset där nere betyder mycket i sammanhanget d v s det är inte bara den härliga semesterledigheten som gör att jag mår förträffligt.

Hoppas solen nu kommer att visa sig för oss i helgen, i så fall blir helgen fantastiskt fin.

En solig och ljus helg önskar


Gert Ohlin


Good enough duger inte!

Onsdag eftermiddag och jag har precis läst en intressant artikel i DN kring dåliga chefer som jag blev tipsad av en kollega att läsa. Ibland hittar man faktiskt riktiga guldkorn i tidningarna trots att det inte alltid finns så mycket intressant att läsa eftersom nyhetsförmedlingen idag är så mycket snabbare än vad en gammal papperstidning kan vara.

I artikeln kring dåliga chefer läste jag bland annat att dåliga chefer inte sällan nöjer sig med ”good enough” d v s sätter lägre mål och accepterar mediokra prestationer av medarbetarna än vad övriga chefer gör. Jag känner tyvärr alltför väl igen den här typen av inställning. Det är vanligare än man kunde tro att chefer nöjer sig med ”tillräckligt bra” istället för att satsa på bästa möjliga. Det här får förstås till konsekvens att agnarna skiljs från vetet på effektivt sätt både när det gäller företag som helhet och enskilda chefer. Naturligtvis vill vi inte anlita företag som nöjer sig med ”good enough” och inte heller vill vi rekrytera eller befordra chefer med samma inställning.

Önskar dig med dessa tankar en trevlig lillördag!


Gert Ohlin


Hållbar prestationsutveckling

Sent tisdag kväll och jag har precis kommit hem efter en spännande dag uppe i Skövde som precis som mina flesta dagar handlat om hållbar prestationsutveckling. Mitt och mina kollegors arbetsfält är som du säkert förstår väldigt stort så det saknas verkligen inte vare sig efterfrågan eller utmaningar.

På tal om utmaningar så är en av dessa att få företagsledningarna att inse vilken, ofta, enorm potential som finns i den egna organisationen genom att förbättra dess förutsättningar att prestera. Jag har ett otal gånger här på bloggen framfört min käpphäst om att ”alla vill lyckas och vara framgångsrika i arbetet”, tyvärr är verkligheten fortfarande så att det endast är ett fåtal som har sådana förutsättningar för sitt arbete att detta är möjligt. Därför är mitt och mina kollegors arbetsfält ofantligt stort så det saknas verkligen inte utmaningar för oss.

Nej, nu är timmen så sen att jag måste dra mig tillbaka och samla kraft inför morgondagens arbete med hållbar prestationsutveckling.

Sov så gott så hörs vi imorgon!Gert OhlinVilken kanonstart på 2013!

Måndag kväll och jag har precis kommit hem efter årets första säljmöte med en ny kund. 2013 kunde faktiskt inte ha startat bättre än det nu har gjort, tänk att få till en affär redan på första mötet i år – vad månde inte bliva av detta år?

Nu skall jag inte slå mig för mycket på bröstet, en sådan början på året den förpliktar samtidigt. De flesta bedömare säger ju att 2013 kommer att bli ett tufft år, åtminstone de första två eller tre kvartalen. Just av denna anledning är det särskilt viktigt att starta upp arbetet med toppfart redan från början. Någon mjukstart tror jag inte på lika lite som jag tror att man skall lyssna för mycket på dem som spår att 2013 kommer att bli ett tufft år.

Med dessa positiva vibbar inför resten av året önskar dig välkommen igen att läsa min blogg.

Vi hörs i morgon!


Gert Ohlin


Så lätt det är att underskatta rollen som chef

Kastrup/Köpenhamn och det är torsdag strax före lunch och jag skall snart gå ombord på tåget hem till Växjö för att påbörja min Jul- och Nyårsledighet. Jag har fortfarande några småsaker att styra med vid hemkomsten, men därefter blir det nu ledigt ända fram till den 7/1. Dock kommer jag att göra ett avsteg från ledigheten för att åka på ett kundmöte den 3/1 på eftermiddagen, men annars så blir avkoppling och vila för hela slanten. Detta betyder att dagens inlägg blir det sista för i år och nästa inlägg kommer jag först att skriva den 7/1 2013.

Innan jag tar tåget hem för att fira Jul vill jag dela med mig en erfarenhet kring hur oerhört lätt det är att underskatta rollen som chef i förhållande till medarbetarna. Tidigare här i veckan har jag suttit med chef som inte för sitt liv kunde förstå varför medarbetarna har sagt en sak till hon/han och en annan sak till mig som konsult. Enligt min långa erfarenhet vet jag att de absolut flesta medarbetare tänker på vad de säger till sin chef i bemärkelsen att de inte vill störa sin relation med chefen. Det är ju faktiskt chefen som både sätter lönen och avgör karriären framåt på arbetsplatsen. Väldigt få människor skjuter sig själv i foten på ett sådant medvetet sätt att man säger exakt vad man tänker och tycker till sin chef. Det måste i så fall till en minst sagt extraordinär relation mellan chef – medarbetare för att detta skall vara möjligt.

Med dessa avslutande tankar vill jag nu tillönska dig en riktigt God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År!!


Gert OhlinBättre fart på julruschen i Oslo

Oslo onsdag kväll och jag skall strax ut och äta lutefisk med en av mina kunder här i Norge, men innan jag gör det tänker jag dela några tankar med dig.

Jag vet inte vad du har för intryck, men för egen del tycker jag att Julruschen i år är något lugnare än vanligt. De vanligtvis långa köerna tycker jag hittills lyst med sin frånvaro. Däremot har jag noterat ett väldigt ”spring” här på gatorna i centrala Oslo – fast det är klart ”Norge med alla sina oljepengar”.

Ha en trevlig kväll så återkommer jag imorgon

Gert OhlinVi föds som rättvisa individeer - vad händer sen?

Tisdag eftermiddag och jag skall strax sätta mig i bilen och fara vidare härifrån Kil till nästa äventyr i Oslo. Innan jag gör det tänker jag bara skriva några rader här på bloggen.

På vägen hit till Kil tidigare idag hörde jag ett mycket intressant inslag på P1 angående att vi redan som mycket små barn vet vad rättvisa handlar om. Redan som 1-åringar kan vi reagera på orättvisor visar nu färska forskningsresultat. Det som direkt slog mig när jag hörde detta var – vad händer sen i livet? Alla orättvisor som vi ser i dagens värld både här i Sverige och internationellt skulle ju aldrig funnits om vår medfödda känsla för rättvisa inte gått förlorad på vägen genom livet. Vad är det för samhälle vi har byggt upp egentligen?

Med dessa tankar önskar jag dig en fortsatt trevlig tisdag


Gert OhlinTrevligt med julbonus, men är det affärsmässigt motiverat?

Måndag kväll och jag skall strax avsluta mina förberedelser inför morgondagens resa upp till Värmland, men innan jag gör det skriver jag några rader här på bloggen.

I flera länder nere på kontinenten får de anställda en större eller mindre julbonus i form av extra pengar i ”lönekuvertet”, det är inte ovanligt med hel extra månadslön just i december. Även här hemma i Sverige är det vanligt att det blir lite extra pengar till jul på grund av företagens bonussystem. Dessa är pengar är förstås mer än välkomna för anställda. Frågan är mera huruvida detta, d v s bonusen, är affärsmässigt motiverat. För egen del är jag mycket skeptisk till allt vad bonussystem handlar om. De eventuella effekter som kan noteras är enligt min uppfattning mer kopplade till att det funnits tydliga mål att förhålla sig än att pengarna i sig är prestationsdrivande. Häromdagen läste jag några intressanta artiklar som verkligen stärkte mig i min negativa syn på bonussystem. Läs gärna du också! http://www.va.se/nyheter/debatt-bonusprogram-66905 och http://micco.se/2011/05/pengar-%E2%80%93-det-dyraste-sattet-att-motivera-manniskor/

Ha en fortsatt trevlig kväll önskar

Gert Ohlin

Du är vad du gör

Fredag eftermiddag och jag skall strax sätta mig bilen och åka hem efter två spännande dagar här på västkusten. Tidigare idag på morgonen hade jag förmånen att få lyssna på en kollega i konsultbranschen som bl a talade om sambanden mellan den vi är och et vi gör.

Inspirerad av detta har jag under dagen funderat vidare på detta och kommit fram till att det ligger en hel del i rubriken för dagens inlägg d v s vi är eller snarare bilden av oss påverkas starkt av det vi gör. Samtidigt är det förstås även så att det vi gör påverkas väldigt mycket av den vi är.

Med dessa korta rader vill jag önska dig ett fint tredje Advent


Gert OhlinLucia sprider ljus

Lucia morgon och jag skall strax sätta mig i bilen för att åka ut till veckans sista uppdrag borta på västkusten och kanske till med och jag kan lysa upp tillvaron.

Jämfört med mörkret uppe i Norrbotten där jag varit tidigare i veckan är det rena ljusterapin här nere i Småland trots att himmeln går i mörkgrått idag. Lucia har verkligen valt rätt tid på året att komma hit med sitt ”ljus i håret”. Nattens överenskommelse kring en gemensam banktillsyn inom EU hoppas jag också kan bli ett ljus i det mörker som råder över hela Europa idag. Det ser ju just nu ganska mörkt ut för de flesta branscher när det gäller utsikterna för 2013 , kanske Lucia också kan bidra med ljus även över dessa.

Stjärngossehälsningar från

Gert OhlinTidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0