Medarbetarundersökningens ABC - rätt svar fråga 3 till 7

Onsdag kväll och jag har precis avslutat mina förberedelser inför morgondagens uppdrag här i Hofors. Imorgon har vi årets längsta och ljusaste dag och på fredag firar vi Midsommarafton m a o finns det otroligt mycket att glädjas åt. En annan sak som du eventuellt kan ”glädjas” åt är att jag f r o m nu tar semesterledigt från mitt bloggande. Nästa gång jag återvänder till bloggen blir måndagen den 13/8, så fram till dess får även du som besökare ta ledigt.

 

Innan jag nu avslutar första halvårets bloggande tänker jag avsluta min redovisning av rätt svar på mina testfrågor kring medarbetarundersökningens ABC. Har du inte läst mitt inlägg från i fredags i förra veckan föreslår jag att du gör det innan du fortsätter att läsa här.

 

Den tredje grundläggande frågan jag ställde inom ramen för Medarbetarundersökningens ABC handlade om varför man bör vara restriktiv med antalet bakgrundsvariabler i en medarbetarundersökning. Det korta och grundläggande svaret på denna fråga kommer här:

 

Till att börja med måste jag klargöra att det finns två huvudtyper av medarbetarundersökningar. Den första huvudtypen syftar till att ge företagsledningen för ett större företag/koncern en grov överblick över hur medarbetarna inom företaget/koncernen upplever sin arbetssituation. För denna typ av medarbetarundersökning är antalet bakgrundsvariabler inget problem, snarare tvärtom kan det vara en fördel att få resultatet uppdelat på olika personalkategorier såsom t ex ålder, utbildningsbakgrund, anställningstid, yrkesroller mm. Den andra huvudtypen av medarbetarundersökningar syftar till att ge ett objektivt input till det systematiska arbetsmiljöarbetet inom varje grupp/avdelning i företaget. Här spelar antalet bakgrundsvariabler en avgörande roll för mätkvaliteten. Det optimala är att helt undvika bakgrundsvariabler d v s medarbetarna behöver inte redovisa vare sig könstillhörighet eller någon annan bakgrundsinformation. Rent generellt sjunker mätkvaliteten med antalet bakgrundsvariabler beroende på att medarbetarna känner att anonymiteten inskränks ju fler data om bakgrunden som de måste redovisa. Av denna anledning spelar antalet bakgrundsvariabler en mycket stor roll när det gäller medarbetarundersökningar.

 

Den fjärde grundläggande frågan gällde betydelsen av standardavvikelser i samband med kvantitativa kartläggningar såsom t ex medarbetarundersökning. Det korta och grundläggande svaret är att standardavvikelse är ett mått på hur mycket de olika värdena i en underlaget avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet ger en hög standardavvikelse. Det är grundläggande att känna till vilken standardavvikelse de olika frågorna har i kartläggning. Använder man inte ett ordentligt validerat verktyg är det helt avgörande att man gör en noggrann analys av standardavvikelsens storlek innan man drar några slutsatser.

 

Den femte frågan gällde hur man kan veta att en förändring från en tidigare undersökning är signifikant eller inte. Självfallet är det avsevärt enklare att bedöma signifikansen av en förändring om man använder sig av ett validerat verktyg med hög validitet och reliabilitet. Gör man inte det är det väsentligt att man tar till en ordentlig marginal, t ex om man använder en skala från 0 – 5 (6 steg) bör förändringen vara > 0,7 förutsatt att standardavvikelsen ligger kvar på samma nivå.

 

Rätt svar på den sjätte frågan som handlade om betydelsen av antalet svarsalternativ. För det första är det inte att rekommendera ett ojämnt antal svarsalternativ, t ex 3 eller 5. Få svarsalternativ ger förenklat ett ”grövre” resultat medan flera svarsalternativ ger ett mer detaljerat resultat. Man får däremot inte lura sig att mätsäkerheten ökar med antalet svarsalternativ. Ju fler svarsalternativ man har dess svårare är det att uppnå ett hög mätsäkerhet. Jag rekommenderar att man använder 4 eller max 6 svarsalternativ exkl möjligheten att avstå ifrån att svara (kan inte svara).

 

Till sist så svaret på den sista frågan som periodiciteten när det gäller medarbetarundersökningar. Jag rekommenderar tveklöst att man genomför en medarbetarundersökning minst 1 gång per 12 månader period, mer sällan än så omöjliggör i praktiken möjligheterna att följa upp effekterna av de förbättringar som genomförts.

 

Har du frågor eller synpunkter kring det här med medarbetarundersökningar är du mer än välkommen att kontakta mig eller mina kollegor på Sustainable Performance.

 

Ja, så var det då dags för mig att sätta punkt för vårsäsongen och ta lite ledigt från bloggen. Vill följa mig i sommar kan du göra det hela tiden på min Twitter @gertohlin. Tills vi hörs nästa gång i mitten på augusti vill jag önska dig en riktigt härlig sommar!

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Medarbetarundersökningens ABC - rätt svar fråga 2

Tisdag kväll och jag har precis kommit fram hit till Hofors och skall strax se på Sveriges sista framträdande i EM-fotbollen för den här gången.  Innan jag bänkar mig framför TVn tänker jag fortsätta min redovisning av rätt svar på mina testfrågor kring medarbetarundersökningens ABC. Har du inte läst mitt inlägg från i fredags föreslår jag att du gör det innan du fortsätter att läsa här.

 

Den andra testfrågan handlade om innebörden av validitet och reliabilitet i samband med kvantitativa undersökningar såsom ex medarbetarundersökningar. Det korta och grundläggande svaret på denna fråga är som följer:

 

-Validitet är ett mått på i vilken utsträckning som mätningen mäter det man vill mäta. T ex i en medarbetarundersökning vill oftast mäta hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö/arbetssituation utifrån ett psykosocialt och/eller fysiskt arbetsmiljöperspektiv. Validiteten på mätningen beskriver i vilken utsträckning som mätningen/undersökningen verkligen gör detta.  

 

- Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i mätningen d v s om mätningen/undersökningen mäter samma sak oavsett när och vem som genomför undersökningen. En hög reliabilitet innebär inte att man automatisk även har en hög validitet samtidigt som en undersökningen inte kan ha en högre validitet än dess reliabilitet.

 

Är intresserad av hur data avseende validitet och reliabilitet kan redovisas är du välkommen att besöka http://www.sperab.se/default.asp?PageID=575

 

Hoppas nu på en seger för vårt svenska landslag samtidigt som jag önskar dig en trevlig kväll.

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Medarbetarundersökningens ABC - rätt svar fråga 1

Måndag morgon och jag har precis kommit fram hit till Grums efter en rekordtidig start på dagen hemma i Växjö. Innan jag går igång med dagens uppdrag tänker jag påbörja min redovisning av rätt svar på mina testfrågor kring medarbetarundersökningens ABC. Har du inte läst mitt inlägg från i fredags föreslår jag att du gör det innan du fortsätter att läsa här.

 

Den första testfrågan handlade om skillnaden mellan ett validerat frågeformulär/enkät och ett som inte är det. Det korta och grundläggande svaret på denna fråga är som följer:

 

- Genom att använda en validerad enkät/medarbetarundersökning får man exakta uppgifter på mätsäkerheten d v s man får kunskap om hur stor felmarginalen är. Använder man en ikke validerad enkät/medarbetarundersökning så vet man absolut inget alls om hur stor felmarginalen är. Att dra slutsatser av en medarbetarundersökning som man inte har en aning om mätsäkerheten på är naturligtvis inte rekommendabelt, tvärtom är det mycket oklokt.

 

Är intresserad av hur valideringsdata kan redovisas är du välkommen att besöka http://www.sperab.se/default.asp?PageID=575

 

Tänk på fredag firar vi Midsommar, fram till dess önskar jag dig en härlig vecka!

 

Gert Ohlin

 


Medarbetarundersökningens ABC - kolla dina kunskaper

Fredag eftermiddag och jag skall precis köra tillbaka hem till Växjö efter mitt uppdrag här  i Halmstad tidigare idag. Innan jag tar helg jag att avsluta min lilla serie här på bloggen kring medarbetarundersökningens ABC genom att erjuda dig en möjlighet att testa dina egna kunskaper.

 

Som du vet har mina senaste inlägg handlat om behovet av en landsomfattande utbildningssatsning kring medarbetarundersökningens ABC med tanke på den generellt sett mycket låga kvaliteten på dessa undersökningar. En huvudorsak bakom den generellt sett mycket låga kvaliteten är enligt min uppfattning bristen på kompetens hos dem som upphandlar och/eller ansvarar för genomförandet av medarbetarundersökningar. Veckans ”tjat” om medarbetarundersökningens ABC kommer jag avsluta med några exempel på frågor som man enkelt bör kunna svara på om man känner till detta ”ABC”, så varför inte testa dig själv nu? På måndag kommer jag att presentera ”facit” på dessa frågor och då kan du kolla hur många rätt har.

 

1. Vad är skillnaden mellan en validerat frågeformulär/enkät och en som inte är      det?

 

2. Vad menas med validitet respektive reliabilitet i samband med kvantitativa undersökningar?

 

3. Varför bör man restriktiv med antalet bakgrundsvariabler i medarbetarundersökning?

 

4. Vad menas standardavvikelser?

 

5. Hur kan man veta att en förändring i förhållande till en tidigare undersökning är signifikant?

 

6. Vilken betydelse har antalet svarsalternativ?

 

7.  Hur ofta bör man genomföra en medarbetarundersökning?

 

 

Nästa vecka går vi in i Midsommarveckan, tänk vad tider rusar fram. Vad som blir mitt tema i nästa vecka får jag fundera på under helgen.

 

Trevlig helg önskar

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Medarbetarundersökningens ABC borde ingå i Personalvetarprogrammen

Torsdag tidig morgon och jag väljer även idag att ta mig an min blogg innan jag ger mig i kast med resten av dagen och resan hem till Växjö.

 

Mina senaste inlägg har handlat behovet av en landsomfattande utbildningssatsning kring medarbetarundersökningens ABC med tanke på den generellt sett låga kvaliteten på dessa undersökningar. Enligt min uppfattning borde medarbetarundersökningens ABC vara en naturlig del av Personalvetarprogrammen på Universiteten och Högskolorna. Nu känner jag tyvärr inte till några detaljer om innehållet i dessa program, men med tanke på hur de allra flesta medarbetarundersökningar genomförs idag så utgår jag ifrån att medarbetarundersökningens ABC inte ingår. Skulle det mot förmodan ändå vara på det viset måste i så fall studenterna ha sovit under föreläsningen och/eller har medarbetarundersökningens ABC aldrig ingått i någon tentamen.

 

Ha nu en trevlig torsdag så återkommer jag i morgon i eftermiddag.

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Medarbetarundersökningens ABC

Onsdag tidig morgon och jag väljer att ta mig an min blogg innan jag ger mig i kast med resten av dagen. Den här morgonen gläds jag åt Östers IF sensationella framfart i Superetten, i går kväll vad det Assyriska från Södertälje som fick se sig besegrade vilket betyder att laget fortfarande är obesegrat i år – här kan man verkligen tala om både Top Performance och Sustainable Performance.

 

I gårdagens inlägg var jag inne på behovet av en landsomfattande utbildningssatsning kring medarbetarundersökningens ABC med tanke på den generellt sett låga kvaliteten på dessa undersökningar. Nu kan jag i och för sig tänka mig att ett antal personer inom HR-området och Arbetsmiljöområdet känner sig påhoppade av mitt inlägg, vilket naturligtvis inte alls var min avsikt. Därför vill jag här och nu framföra min ursäkt till dig som HR-chef, arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljöombud/skyddsombud eller motsvarande som idag endast använder och arbetar med en medarbetarundersökning som överensstämmer med den minimistandard som jag här på bloggen tidigare uttalat ett behov utav. Till övriga känner jag inget större behov av att ursäkta mig inför, istället borde de tacka mig för att jag, förhoppningsvis, lyckats öppna deras ögon. Att genomföra en medarbetarundersökning är inte bara så enkelt som att själv sätta ihop ett antal frågor som medarbetarna därefter ombedes  svara på. Lika lite är det så enkelt som att bara köpa en av dessa flera hundra olika varianter som finns på marknaden och som saknar i princip allt det som en minimistandard för medarbetarundersökningar bör innehålla. Det enda skälet till att marknaden för medarbetarundersökningar i landet är som den är måste vara att kunskapsnivån hos dem som upphandlar är oroväckande låg, annars hade marknaden sett väldigt annorlunda ut.

 

Önskar dig nu en trevlig lillördag så hörs vi imorgon.

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


ABC om medarbetarundersökningar

Tisdag morgon och jag gör mitt bästa för att slå dövörat till den domedagspredikan över svenska fotbollslandslagets prestationer igår kväll som nu strömmar ut både radion och TVn.

 

Jag fortsätter min kampanj för bättre och seriösa medarbetarundersökningar oavsett hur det går vårt landslag i fotboll. Möjligen kan kosta mig och göra jämförelsen mellan den genomsnittliga kvaliteten på medarbetarundersökningar med fotbollslandslagets prestationer i går nere i Kiev. Du som läst mina tidigare inlägg i ämnet vet att min kritik inte är nådig och tyvärr är det inga överdrifter heller.

 

Idag vill slå ett slag för en rejäl utbildningssatsning för att öka kunskapen om hur man genomför kvantitativa undersökningar med en rimlig mätsäkerhet. Denna utbildningssatsning handlar helt enkelt om ett rent ABC om medarbetarundersökningar vilken alla HR-medarbetare och alla fackligt aktiva inom arbetsmiljöområdet borde känna till. Med tanke på hur det ser ut ute på arbetsplatserna idag kan man dra slutsatsen att kunskapsbristerna är enormt stora. Mot denna bakgrund borde flera av landets utbildningsanordnare nappa på min idé kring denna utbildningssatsning.

 

Ha en trevlig tisdag önskar

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Sluta upp med använda egentillverkade medarbetarundersökningar

Måndag eftermiddag och jag konstaterar att den här veckan kommer att bli väldigt annorlunda i förhållande till min planering, men vad gör väl det när man gått och blivit farfar igen.

 

Innan jag fortsätter och glädjas åt mitt utökade ”uppdrag” som farfar tänker jag fortsätta att ondgöra mig över den otroligt låga standarden på merparten av alla medarbetarundersökningar som genomförs i Sverige. Du som följer min blogg regelbundet vet att jag i förra veckan propagerade för en gemensam standard för medarbetarundersökningar. Nu vågar jag inte hoppas på att en sådan kommer, därför tänker jag fortsätta här på bloggen att driva frågan om en högre kvalitet. Ett led i detta är att jag nu vänder mig till dig som har frågan om medarbetarundersökningar på ditt bord. Min uppmaning till dig är idag att du omedelbart bör sluta upp med att använda den egenproducerade enkät som du troligen använder dig av (de flesta arbetsplatser använder idag en egentillverkad enkät som man kör själv eller kör tillsammans med en leverantör som tillhandahåller någon form av enkätplattform). Tillhör gruppen som använder en egen enkät så vet du att denna, sannolikt, inte på någon punkt uppfyller minikraven för en medarbetarundersökning (läs mitt tidigare inlägg kring detta).

 

Oavsett om du använder en kvalitetssäkrad medarbetarundersökning eller önskar jag dig en fortsatt trevlig vecka!

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Ett hopplöst race

Fredag morgon och jag vaknar av att solen lyser in mellan gardinerna i mitt hotellrum här på västkusten. Idag vaknade jag på västkusten samtidigt som jag vet att jag kommer att somna på östkusten uppe i Stockholm ikväll.

 

Innan jag tar helg vill kort kommentera det ”race” som pågår just nu på många håll inom näringslivet där man försöker att hinna ikapp intäktsbortfallet med besparingseffekter. Tyvärr är det här ett race på väldigt olika villkor eftersom intäkterna minskar varje dag medan effekterna av besparingar ofta tar lång tid att slå igenom. Med detta som utgångspunkt är det avgörande att man inte glömmer bort att arbeta på intäktssidan d v s fokusera på att minska intäktsbortfallet. För det flesta är det ett omöjligt ”race” att hinna ikapp resultatet med besparingar.

 

Trevlig helg önskas från västkusten

 

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Gemensam standard för medarbetarundersökningar

Torsdag förmiddag och jag har lyckats ta en liten paus för lite nödvändig bloggvård. I tisdags var jag återigen inne på ett utav mina favoritämnen, nämligen medarbetarundersökningar. Tänkte fortsätta på den tråden nu och utveckla mina tankar kring mitt förslag på en gemensam standard för medarbetarundersökningar.

 

Som jag skrev i tisdags tycker jag det är märkligt att inte arbetsgivarna och facken kommit överens om en gemensam ministandard för medarbetarundersökningar. Enligt min bestämda uppfattning är standarden idag generellt sett bedrövligt dålig, t ex endast en mycket liten del av de alla de medarbetarundersökningar som genomförs uppfyller de självklara minimikrav som jag menar borde gälla för det här viktiga instrumentet. Vilka är då minimikraven som jag menar borde vara en gemensam och beslutad standard för den svenska arbetsmarknaden? Jo, enligt min uppfattning så borde minimikraven vara följande:

 

  1. Validerade frågeformulär med kända värden för validitetsindex, kappakoefficient och intern konsistens/tillförlitlighet
  2. Validitetsindex > 0,75
  3. Kappakoefficient > 0,75
  4. Intern konsistens/tillförlitlighet > 0,70
  5. Anonymitetsskydd till samtliga respondenter d v s inga eller mycket få bakgrundsvariabler
  6. Frågeformulär med konsistenta frågekluster för att motverka slutsatser av enskild frågeställning
  7. Resultatanalys byggd på modell kopplad till den arbetsvetenskapliga forskningen

 

I den bästa av världar borde dessa minimikrav redan varit verklighet, tyvärr är det endast ett oerhört marginellt fåtal som ens uppfyller hälften av dessa krav idag. Därför har vi en situation idag som bäst beskrivs med ordspråket ”som man frågar får man svar”. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att i princip varje dag sitter företagsledningar eller motsvarande tillsammans med HR-chefer och fattar beslut i frågor kopplade till resultatet av en genomförd medarbetarundersökning. Skulle övrigt beslutsunderlag hålla samma bedrövlig standard är jag helt övertygad att konkurserna skulle stå som spön i backen liksom budgeterna inom den offentliga sektorn skulle likna kopior på den grekiska statens ekonomi idag. Nej, jag uppmanar alla berörda till en ordentlig skärpning d v s sluta att ”leka” med era medarbetares upplevelser och uppfattningar om arbetsmiljön!!

 

Med dessa uppfordrande rader önskar jag dig en trevlig fortsättningen på dagen.

 

 

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Finns det någon bortre gräns för okunskapen?

Tisdag eftermiddag och jag tar mig en paus på en parkbänk i ett ganska soligt och behagligt Stockholm. På vägen hit upp tidigare idag fick jag återigen anledning att fundera över okunskapen när det gäller metodiken i samband med medarbetarundersökningar – undrar om det verkligen finns någon bortre gräns för denna okunskap?

 

Jag har flera gångar ondgjort mig i denna fråga här på bloggen, men nu har jag återigen lagrat upp så mycket frustration att jag måste släppa ut en del av denna. Det värsta med all denna okunskap är den går ut över arbetsmiljön för både medarbetare och chefer. Enligt den bild jag har är mer än hälften av alla medarbetarundersökningar direkt undermåligt upplagda och saknar de mest grundläggande metodikstegen. Tyvärr verkar okunskapen gå åt fel håll d v s den avtar inte, snarare tvärtom. Jag menar även att branschen (för medarbetare- och kundundersökningar) idag till stora delar får skylla sig själva eftersom man inte lyckats ta kål på alla lycksökare som förekommer. Det är även djupt beklagligt att inte arbetsgivarna och de fackliga organisationerna kan enas om en standard för detta viktiga instrument.

 

Nu känns det redan bättre när jag fått lufta mina tankar, jag tror jag tar mig en glass och njuter en stund av solen som precis bröt igenom molnen ovanför mitt huvud.

 

I morgon firar vi vår Nationaldag och har ledigt de flesta av oss, varför jag avslutar med att önska dig en trevlig sjätte juni.

 

 

Gert Ohlin


Oroliga chefer har oroliga medarbetare

Måndag eftermiddag och jag tar en paus i dagens intensiva skrivande för att rensa tankarna inför resten av det som måste skrivas idag.

 

Det är inte bara början på månaden juni som präglas av mörka och kyliga moln på himmeln, tyvärr är det bilden för många branscher och verksamheter just nu. Jag märker tydligt att oron för framtiden tilltar för varje dag under mina kontakter med marknaden samtidigt som jag noterar att denna oro är märkbar i dialogen. Det som slår mig är då det faktum att en orolig chef leder till ett oroligt ledarskap som i sin tur ofta leder till oroliga medarbetare. Oro binder upp en massa energi som därmed går till spillo samtidigt som oron sänker stämningen på arbetsplatsen som inte sällan även spiller över på service och kvalitet.

 

Det vi behöver i dessa oroliga tider är inte oroliga chefer, vi behöver en fast och trygg hand att hålla i.

 

Jag önskar dig en fin och mindre orolig fortsättning på veckan!

 

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


Delaktighet och påverkansmöjligheter minskar behovet av ledarskap

Fredag tidig morgon och jag skall strax gå ut till bilen och ta mig upp till Hofors härifrån huvudstaden innan jag senare under dagen kör den lilla nätta turen hem till Växjö för att fira helg.

 

Trots att jag arbetat med det jag gör nu i nästan 30 år lär jag mig nya saker i princip varje dag eller åtminstone i samband med varje nytt uppdrag. Under den här veckans uppdrag har en ny ”25-öring” trillat ned i mitt medvetande, nämligen att det sannolikt finns ett klart samband mellan graden av delaktighet och påverkansmöjligheter och behovet av ledarskap i vardagen utifrån ett prestations- och motivationsperspektiv. Vid första bästa tillfälle kommer jag att djupdyka i vår omfattande databas och leta efter statistiska bevis för detta samband. Skulle denna analys leda fram till att det saknas bevis för mitt påstående så lovar jag naturligtvis att återkomma till det här på bloggen.

 

Nej, nu ser jag på klockan att jag måste ge mig iväg för att missa min mötestid uppe i Hofors nu på förmiddagen.

 

Trevlig helg önskar

 

 

Gert Ohlin

 

PS Från och med nu kan du följa mig på Twitter - @gertohlin Ds


RSS 2.0